72214 Années d’expérience

De Karate erméiglecht et mir, mech souwuel kierperlech als och mental weiderzeentwéckelen. Et ass eng Sportaart, an deier een ni ausleiert an och no 14 Joer ëmmer nees nei Saache kenneléiert