Generalversammlung vum 27. Mäerz 2020 ass verluet

Wéinst dem Corona Virus an am Respekt vun den Entscheedungen déi ons Regierung an d’Gemeng Mamer geholl hunn, verleeë mir ons Generalversammlung vum 27. Mäerz op e spéideren Datum.

Mir wäerten Iech iwwert de neien Datum informéieren.