D’Coursen fänken den 17. Sepember un

D’Coursen fänken den 17. Sepember no der Schoulvakanz erëm un.